Reklama papierowa

Wizytówka pojawiła się w XV w. w Chinach. Chiński urzędnik był zobligowany specjalnym dekretem do posiadania wizytówki ze specjalnego czerpanego papieru, która zawierała jedynie imię i nazwisko jej właściciela oraz zajmowane stanowisko. Dużą popularnością cieszyły się wizytówki za czasów Ludwika XIV w Francji oraz Katarzyny II w Rosji. Pod koniec wieku XIX zaczęły cieszyć się popularnością wizytówki reklamowe.

Podział wizytówek ze względu na ich przeznaczenie:

  • służbowa – zawiera logo firmy, imię i nazwisko właściciela i jego stanowisko, dane do kontaktu, rodzaj działalności , czasem dodatkowe treści typu: pełna nazwa firmy (dla prawidłowego wypisywania faktur), konto bankowe, mapa dojazdowa,
  • osobista – imię i nazwisko właściciela, np. jego tytuł naukowy lub stopień oficerski, mogą też być informacje dodatkowe do
  • rodzinna – zawiera imiona i nazwisko bez adresu. Jest zazwyczaj dołączana przy wysyłkach prezentu, a czasem przy zapoznawaniu się
  • kombinowana – z elementami wizytówki osobistej i służbowej.

Papier firmowy jest niezbędnym wyposażeniem każdego biura w firmie. Jest to nasza wizytówka. Zawiera takie elementy jak logo, nazwę firmy, dane kontaktowe. Papier firmowy może zawierać również  elementy graficzne, charakteryzujące firmę. Często stosuje się również element tzw. “znaku wodnego” w obszarze przeznaczonym na zadruk.

Ulotka doskonale sprawdza się przy prowadzeniu korespondencji                        z klientami i kontrahentami. Służy do szybkiego rozpowszechniania informacji o firmie i jej produktach, a także może być zapowiedzią wydarzenia                                  o charakterze kulturalnym, turystycznym, politycznych etc.

Jej nazwa wywodzi się z jej „ulotnego” charakteru, czyli nietrwałości, „ulotności”, gdyż żywot jej jest zazwyczaj krótki. Ze względu na swą „ulotność”, jako kartka papieru, powinna być zaprojektowana w taki sposób, żeby zapadła dobrze w pamięci odbiorcy.

BACK